klanten over Momoko

Relaties aan het woord over de kwaliteit van het werk van Momoko:

Winferd Madlener

Winferd Madlener, Directeur Facilitair bedrijf - Medisch Centrum Leeuwarden:

In 2015/2016 heeft Monique Willemse van Momoko voor MCL een nieuwe visie op gastvrijheid, eten en drinken ontwikkeld en geformuleerd.

Met haar aanpak heeft zij ervoor gezorgd dat de latente behoefte "iets" met gastvrijheid te doen, los gemaakt werd en zo een breed draagvlak kreeg. Zij heeft ons geïnspireerd en richting gegeven. Gedachten werden concreet en aangevuld met vernieuwende ideeën, waardoor die een extra dimensie kregen. Door haar manier van werken inspireerde ze ons, ze bracht ons buiten de gebaande paden. Ontwikkelingen op het gebied van zorg voor patiënten in een topklinisch ziekenhuis werden samengebracht met nieuwe opvattingen op het gebied van voeding. Inzichten aangaande het belang van verantwoord eten en drinken voor verschillende patiënten-categorieën werden gekoppeld aan ideeën over aard van de maaltijd, organisatie en presentatie. De kern van haar bijdrage zat in die andere, creatieve manier van kijken naar het onderwerp. Dat koppelt Monique Willemse aan een even charmante als verantwoorde vasthoudendheid waarmee de gekozen richting vast kon worden gehouden.

Monique Willemse brengt mensen en nieuwe ideeën samen. Ze slaagt erin met haar enthousiasme en verbindend vermogende organisatie doelgericht in beweging te krijgen en te houden. Hoewel ze oog heeft voor haalbaarheden, laat ze zich daardoor niet gauw beperken.

Samenwerken met Monique is prettig. Ze legt de lat voor zichzelf en de organisatie hoog, ze is constructief. Niet alleen op de inhoud is ze zeer betrokken, maar ook bij de mensen waarmee ze werkt.

Op grond van het bovenstaande zou ik Momoko aanbevelen in situaties waarin inspiratie en inhoudelijke deskundigheid op het gebied gastvrijheid en eten en drinken noodzakelijk zijn om zo vernieuwingen tot stand te brengen.

Dankzij de inspiratie door en het ontwikkeltraject met Momoko, heeft MCL gekozen voor een zeer vernieuwend concept voor eten en drinken voor patiënten. In 2016/2017 wordt het concept samen met nauw betrokken leveranciers en producenten van maaltijden geconcretiseerd. In 2018 zal de definitieve invoering plaatsvinden.

Herman Post

Herman Post, Hoofd Hulp & Informatie - Alzheimer Nederland:

Momoko, zestien jaar al op pad met haar creativiteit en scherpte!

Voor het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort heeft Momoko in opdracht van en in samenwerking met vijf "founding" partners, te weten het Fonds Psychische Gezondheid, het Diabetes Fonds, Alzheimer Nederland, de Maag Lever Darm Stichting en het Longfonds en gerelateerde organisaties zoals de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en de Longalliantie Nederland (LAN) een creatief concept helpen ontwikkelen voor de content en ervaring van de Experience Health Box op de begane grond van het gebouw. Centraal hierin stond:

  • Het creëren van een inspirerend ontmoetingspunt en een positieve ervaring waarin fondsen zich herkennen;
  • Het creëren van samenhang en verbinding in de vertaling van de thema's van de betrokken fondsen naar een gezamenlijke 'experience'.
  • Focus op heel de mens;
  • Het creëren van een aantrekkelijke landingsbaan/vertrekruimte voor genoemde doelgroepen;
  • Het ontwikkelen van een rode draad in de infotainment invulling en programmering van de 'experience health box' en zorgdragen voor het bieden van afwisseling, verrassing, originaliteit en variatie in ervaringen;
Martijn van Dijken

Martijn van Dijken, Manager Hotelservices - Noordwest ziekenhuisgroep:

Monique heeft ons, als Hotelservice Noordwest Ziekenhuisgroep, enorm geholpen om tot een heldere en aansprekende visie op Gastvrijheid, eten &drinken te komen. Fijn dat Momoko zo flexibel was om op ons verzoek het onderzoek samen met onze afdeling Marketing &Communicatie uit te voeren, hetgeen veel uren en dus kosten bespaard heeft. Wat ik zeer prettig vond was dat de planning en communicatie strak en prettig verliep. De visie was veel overkoepelender dan op geanticipeerd en dit helpt ons om onze deelprojecten te kunnen ordenen. De presentaties &moodboards van de visie werden concreet opgeleverd wat mij enorm veel tijd bespaarde, ik kon er zo mee 'de boer op' om collega's en andere stakeholder te inspireren. Nu wij een duidelijke visie hebben, willen we 'm op eigen kracht gaan uitvoeren. Het geeft veel energie en inmiddels hebben we al veel deelprojecten kunnen uitvoeren en verwezenlijken.

Harm Meijering

Harm Meijering, Afdelingshoofd Centrale keuken - Medisch Centrum Leeuwarden:

Hallo Monique, Wat fijn weer even gesproken te hebben op de Zorgbeurs. Ook leuk om te horen dat je weer gevraagd bent voor een gelijksoortig concept zoals je indertijd bij ons hebt ontwikkeld. Na er eerst ietwat sceptisch tegenaan te hebben gekeken, werd ik al snel meegenomen in je passie, gedrevenheid en vakkundige enthousiasme. Ik heb de samenwerking met jou als zeer prettig ervaren. Heb je in deze tijd leren kennen als een vakvrouw die verstaat wat ze doet en na een gedegen onderzoek bij de diverse doelgroepen je visie presenteert en uitdraagt. Monique, we zijn inmiddels bijna toe aan een pilot op een aantal afdelingen.. Ik word nu al blij als ik aan de patiënten denk die hier aan mee mogen doen. Samen hebben we er voor gezorgd dat er een supermooi vernieuwend concept staat waar we weer een aantal jaren op voort kunnen bouwen. We hadden het niet zonder jou kunnen doen. Monique Bedankt.

Michel Overwijk

Michel Overwijk, Manager Food & Beverage - Medisch Centrum Leeuwarden:

Monique heeft voor het Medisch Centrum Leeuwarden een revolutionaire visie op gastvrijheid, eten en drinken ontwikkeld die ons aanbod in een klap doet landen in de nieuwe toekomst van cure.

In eerste instantie verzochten wij Momoko om alleen een brainstormsessie voor ons te leiden. Daaraan voorafgaand voerde Momoko op haar voorstel kwalitatief onderzoek uit. Ze hield persoonlijke gesprekken met patiënten, kamerassistenten, verpleegkundigen, keukenmanagement en managers facilitair en zorgondersteuning. De domeinen die ze hieruit heeft gedistilleerd, zijn ingezet als agendapunten voor vernieuwing. Hieruit kwamen bijzondere ideeën. Vervolgens heeft Momoko op basis van het kwalitatief onderzoek en de uitkomsten van de brainstormsessie een verrassende en redelijk spectaculaire visie voor het Medisch Centrum Leeuwarden ontwikkeld. En ook een praktische visie waarbij we 'leaner' kunnen gaan werken en beter voorbereid zijn op de veranderlijke toekomst.

Monique is mooi mens, weet groepen mensen te inspireren en weet binnen dit vakgebied zaken anders en verrassend te brengen. Ze redeneert hierbij vanuit de client/bewoner/patiënt/consument zonder het oog te verliezen voor de praktische organisatie en andere kaders welke worden aangegeven.
Daarnaast is Monique in staat om op een heel rustige vriendelijke wijze haar verhaal te brengen, heeft verstand van zaken, actualiteiten in het werkveld en weet hiermee haar publiek te boeien.
Monique heeft duidelijk ervaring met projecten in de Zorg en zorgt voor een realistische aanpak richting de verandering en innovatie in het werkveld.

Dat is dan ook de reden dat we Monique hebben gevraagd ons te blijven inspireren bij de vertaalslag van visie naar conceptuitwerking en de implementatie naar de werkvloer. En ook dat traject loopt gesmeerd.

Fiane Hollander

Fiane Hollander, Teamleider Servicemedewerkers - Noordwest ziekenhuisgroep locatie Den Helder:

Hoe kunnen we de rol van servicemedewerker binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep zo invullen dat onze patiënten gastvrijheid beleven, de servicemedewerker de sleutelrol krijgt in de gastbeleving van de patiënt en plezier beleeft in haar werk.
Met dit vraagstuk is het leertraject Smart4Slow ontwikkeld; inspirerend, motiverend maar ook vooral met veel passie en humor hebben Monique Willemse (Momoko) en Petra Deen (Resultaat Atelier) alle servicemedewerkers in Den Helder meegenomen en gestimuleerd in hun nieuwe manier van werken.
De hedendaagse patiënt is veeleisend en wil persoonlijke aandacht, vriendelijkheid en warmte, bewust contact, vertrouwde gezichten om het bed, rust en een open houding. In een leertraject van drie modules en acht sessies aangevuld met coaching on the job en dagelijkse dagstart en –middagsluiting per team, hebben Monique en Petra geheel in eigen stijl de medewerkers meegenomen in onze door Momoko ontwikkelde visie op Gastvrijheid, eten en drinken.
Binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep hanteren wij de stelling: "Je bent maar even onze patiënt, maar altijd onze gast."
Het gewenste effect resulteerde in een sterk onderscheidend vermogen op het gebied van gastvrijheid, flexibeler worden en het persoonlijker en eigentijdser aanbieden van gastvrije ervaringen van het eet- en drinkaanbod.
De patiënt beleeft een andere vorm van gastvrijheid, wordt verrast op onverwachte momenten met aandacht, een arm, een leuk kaartje, een luisterend oor of een lekkernij.
De servicemedewerker werkt vanuit haar eigen kracht, geeft aandacht waar nodig aan patiënt en collega, schat een patiënt naar waarde in en geeft de zorg vanuit haar vakgebied die nodig is.
Plezier, samenwerken en enthousiasme zorgen voor een geankerde spontane werksfeer die uitnodigt voor ontwikkeling en eigen initiatief.
Het was een feest om met Monique en Petra dit leertraject te mogen beleven, leerzaam, inspirerend, motiverend en met veel humor.

Ewout Stolwijk

Ewout Stolwijk, Manager Marketing &Communicatie - Woonzorg Nederland:

Monique inspireert! Ze is creatief, origineel, strategisch sterk en ik werk graag met haar samen. Als formulemanager van de grootste woningcorporatie voor seniorenhuisvesting in Nederland wilden wij de beleving van onze nieuwe woonconcepten voor senioren voor het voetlicht brengen. We hadden zelf een uniek segmentatiemodel voor senioren ontwikkeld, gebaseerd op onder meer een eigen vitaliteitssegmentatie en het al bestaande BSR® model van The Smart Agent company. Dit vormde de basis voor de ontwikkeling van onze vijf woonformules, waarbij waarden, motieven en behoeften van de huurders centraal staan. Momoko heeft voor ons die kennis verzilverd en op een hoger plan getild door het toevoegen van de woonervaring vanuit het perspectief van de huurder en de inzet van treffend gekozen beelden.

Momoko heeft een beeldtaal en een tone-of-voice ontwikkeld voor de woonformules die er voor zorgden dat de woonformules gemakkelijk te communiceren werden aan onze huurders. Wat ervaar je precies als je zo een woonconcept kiest? Welke beleving bieden wij aan als woningcorporatie? Hierbij heeft Monique ons geweldig geholpen door in creatieve sessies uiteindelijk tot succesvolle, lanceerbare formules te komen. Typerend voor haar aanpak is dat ze de klant centraal stelt, niet alleen in woord maar ook in daad. Daarbij werkt haar enthousiasme aanstekelijk en komt ze altijd met een vernieuwende invalshoek

Met de 5 ontwikkelde woonformules heeft Woonzorg Nederland invulling gegeven aan het denken vanuit de behoeftes van de klant en dit leverde Woonzorg Nederland een hogere klanttevredenheid op."

Jaap Meijjer

Jaap Meijjer, Bedrijfsleider RvE's Cardiologie, Dermatologie, Orthopedie &Urologie - Zaans Medisch Centrum:

Monique en MOMOKO leren kennen als een geinspireerde en creatieve provider als het gaat om een vernieuwend voedingsconcept voor de ziekenhuisbranche.
Zij laat zien dat eten, beleven is en een feestje kan zijn in de steeds meer verzakelijkende zorgomgeving.

Mandy Pörtzgen

Mandy Pörtzgen, Coördinator Room Assistants, Eenheid Gastvrijheid - Groene Hart Ziekenhuis:

Een tijdje geleden tipte jij mij over de Drink! workshop speciaal voor voedingsassistenten die Momoko voor Friesland Campina bedacht en geproduceerd heeft. Gisteren vond de eerste van de twee workshops hier in het Groene Hart Ziekenhuis plaats en ik wil je hierbij laten weten dat deze absoluut erg inspirerend was!
De workshop was informatief en ook interactief; precies een goede mix om de club dames (en een heer) te enthousiasmeren om meer een feestje van het serveren van de drankjes te maken. Verder was het commercieel voor Campina ook succesvol aangezien de (nieuwe) produkten onder de aandacht van de gebruikers gebracht zijn. Jouw onderzoek/project heeft dus goede opvolging gekregen!

Marc Langen, Sales Manager FrieslandCampina Dagvers Out of Home:

"Visie" als business thema loopt soms het risico te verworden tot een containerbegrip. Zo niet bij Monique, zij maakt "inspiratie" en "visie" als richtinggevende onderwerpen waardevol, dichtbij en écht door haar verfrissende en creatieve aanpak.

Een workshop met Monique is eigenlijk een sessie met de klant, de eindgebruiker. Zij is als geen ander in staat deze consument in een heel ander perspectief te plaatsen en je bewust te maken van de enige relevante zienswijze: die van de gebruiker zélf.

Vakkundig, enthousiast en met gevoel voor de groepsdynamiek pelt zij laag voor laag de verkokerde opvattingen van de workshop deelnemers op zeer oorspronkelijke wijze af en vervangt deze door De Waarheid van de consument. Door haar talent en aanpak zie je na zo'n sessie je afnemer niet meer als opponent, maar leer je gezamenlijk naar de belangen van de eindgebruiker te kijken. Monique maakt "inspiratie" en "visie" zo weer doelgericht en concreet.

Marcel Loot, Manager Productgroep Gastvrijheid, Groene Hart Ziekenhuis Gouda:

Na een inspirerende deelname aan de TrendExpeditie 'Voeding in de Zorg' is Momoko Concepts verzocht om voor de komende vijf tot tien jaar in samenwerking met vertegenwoordigers van het ziekenhuis een visie te ontwikkelen op het gebied van de maaltijdbeleving voor patiënten en hun omgeving. De combinatie van kennis en kunde van de vertegenwoordigers van het ziekenhuis op het gebied van maaltijdbeleving aangevuld met de kennis, enthousiasme en passie van Momoko het geresulteerd in een ambitieuze visie die past bij het ziekenhuis en haar patiënten. De geformuleerde visie Bewust Beter wordt ondersteund door trendy visueels. Nu de "wat willen we nu eigenlijk" vraag is beantwoord is er ambitieuze basis gelegd om de "Hoe gaan we dit realiseren" vraag onderbouwd te kunnen beantwoorden. Onze zorg gaat verder�..! Samen met Momoko kunnen wij stellen dat met de visie Bewust Beter een bijdrage is geleverd aan de verwezenlijking van dit GHZ doel.

David Harris, Marketing Director, Arjo Wiggins Fine Papers managed Monique at Arjo Wiggins Fine Papers:

Monique excelled at new product development adding a number of innovative products to the range. She also created exceptional award winning advertising and promotion campaigns in support of the brands for which she was responsible. She was fun to work with, very important in ensuring a team is successful.

Loes Schepens, Partner & Grafisch ontwerper Eindeloos Den Haag

The lectures of trend forecaster Monique Willemse are always inspiring. In the first instance, crucially she knows what she is talking about but, as importantly, she tells her story with tremendous enthusiasm and conviction. As a client of Monique you can be sure she does the in-depth research to make the correct links to spot the next trend that suits your business. Her lectures are always well supported with new, interesting, unexpected and humorous images. Monique Willemse creates new perspectives on her subject.

Sanne Roemen, Facilitator of group creation processes, knowledge development and network weaving - OOMPH Advies

Monique and I worked together on an inspirational event for the first key users / ambassadors of the Bieb to Bieb knowledge platform, initiated by SIOB. Question was to stimulate these key players to not only generate ideas about how to share knowledge on this platform but also how they would engage their own networks to do so. Monique put together a very varied programme of activities sending the participants on a queste into the city of Den Bosch to share knowledge with people on the streets. I was impressed by her originality and flexibility. She was calm and in control during this full day of exciting activities. I was facilitator of a workshop aiming to put together a plan for action on implementing the platform. It was easy working with Monique, everything was taken care of perfectly. I hope to be working together again in the future.

Anke Preissmann, Marketing Manager - Neenah/FiberMark produceert hoge kwaliteit synthetische vezelproducten, geïmpregneerde speciale papiersoorten en niet-geweven producten voor industriële toepassingen en de grafische industrie.

Momoko heeft voor ons een overtuigend en sterk marktgeoriënteerd concept ontwikkeld inclusief competente aanbevelingen over de assortimentsopbouw en nieuwe marktkanalen.
Het projectdoel: 'nieuwe producten en een nieuw merkconcept' is tot onze volle tevredenheid bereikt. De analyse en uitvoering door een externe vakvrouw bracht nieuwe ideeën, een andere zienswijze en hierdoor hebben wij gebaande paden verlaten. Dank aan Momoko voor de professionele ondersteuning en de sympathieke samenwerking!

Jan-Willem Kleppers, Director Commercial Print at PaperlinX Benelux

Monique is a true creative professional with a strong vision on how to go forward on a wide variety of topics. Above all she is also fun to work with.
She helped us with the development of the coming Lumi campagne. In this process she managed to convince our team on several occasions to look at the project from different angles. The finished product is, as a result of that, of outstanding quality.
June 16, 2011
Top qualities: Personable, High Integrity, Creative

Rogier Suijkerbuijk, Sr. Productmanager PaperlinX Benelux at Proost en Brandt

In 2010/2011 I have hired Monique Willemse on behalf of our company and StoraEnso Fine Paper to develop a customer journey for the Lumi woodfree coated paper brand. It was a pleasure working with Monique. The whole project has been enjoyable and very worthwhile. Monique has a great talent for interviewing customers in depth and is able to reveal underlying emotional motivations explaining customers' business conduct. This has enabled us to develop a customer journey for the Lumi brand which addresses practical customer needs for product, service and communication for woodfreed coated paper.
Also Monique has shown to be able to run this project effectively within the given timeframe, and to get consensus with her principals for the final proposal regarding repositioning the Lumi brand. Monique has proven to be a great sparring partner who is able to create a fresh view on the matter at hand.
April 1, 2011
Top qualities: Personable, High Integrity, Creative

Ties van Doorn, art director/eigenaar MJVDesign

De trendlezing "Scientists turn into Rockstars" tijdens het Proost en Brandt/Abbey evenement was heel inspirerend en gaf een heldere kijk op de toekomst met voor mij heel herkenbare trends.
November 14, 2010

Cosiene Burger, Manager a.i. ROC van Amsterdam

Ik heb met veel plezier naar je lezing geluisterd en gekeken tijdens het Crosscare-café van 15 maart j.l., georganiseerd door Izovator. Met behulp van zeer aantrekkelijke beelden vertelde je ons hoe je op een praktische manier kunt innoveren. Sterk in jou methodiek vind ik dat je mensen uit alle geledingen meeneemt in het ontwikkelen van dromen en nieuwe visies naar doelen. Daarmee zet je een vernieuwing neer die breed gedragen wordt en herkenbaar is. Die herkenbaarheid heb je nog sterker neergezet door de gewenste toekomst te verwerken in concrete haalbare doelen. Door deze doelen optimaal te visualiseren haalde je de mogelijke ruis, die ontstaat door verschillen in beeldvorming, eruit. Men kan meteen aan de slag en er zijn duidelijke referentiepunten waaraan getoetst kan worden! Jouw verhaal ging over een ziekenhuis, maar de methodiek is in elke complexe organisatie die wil innoveren goed bruikbaar. Ik beveel je van harte aan! Veel succes met je veelbelovende bedrijf!
April 26, 2010

Stephan Hanke, Marketing Manager bij Arjo Wiggins Fine Papers & Marketing Director bij papierproducent M-Real huurde Monique Willemse in als conceptontwikkelaar en trendwatcher:

Monique did a hell of a great job when she worked for Arjo and later for M-Real Zanders.

Peter van Assche, architect & owner, bureau SLA

Monique is one of the few people who is able to listen to a good idea or thought and multiply it by a tenfold. She adds her experience, inspiration and creativity, cooks the ingredients on the run and comes up with a result that positively exceeds your expectations. Working with her gives your project a boost of ideas that are immediately useful as well as full of promising possibilities for the future.

Pieter van Driel, Manager Facilitair Service Centrum, Ziekenhuis Rijnstate - Alysis Groep huurt Momoko in als visie- & conceptontwikkelaar tbv het Project 'Voeding op de Kaart' (ontwikkeling patiëntenmaaltijden)

De samenwerking met Momoko heeft de buitenwereld binnen gebracht. Goede verantwoorde maaltijden maken konden we al, nu nog een goede dosis beleving en het geheel is op smaak en af. Oogkleppen af, ruim baan voor nieuwe gedachten, inperken komt later wel.

Liliane Smit, Corporate Public Relations Manager - Ricoh huurde Momoko in voor diverse conceptontwikkelingsprojecten waaronder de Ricoh Colour Bar:

Wij hebben Momoko ism Seinen de opdracht gegeven om een communicatieplan te ontwikkelen voor onze sponsoring van het jubileumjaar van Frans Molenaar. Een van de voorstellen van Momoko was de Nashuatec (nu Ricoh) Colour Bar. Een representatief en aantrekkelijk tool, waarmee we zowel een boodschap overbrengen (het koppelen van Nashuatec aan het thema kleur), als zichtbaar zijn op evenementen en stands of loges kunnen inrichten en personaliseren. Nashuatec is als relation based company erg actief op het gebied van hospitality en sponsoring, de Colour Bar wordt dan ook vaak gebruikt bij grote evenementen zoals de opening van Frans Molenaar's tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht, Indoor Brabant en het WK Honkbal. Het is gewoon een mooi ding, met veel zorg ontworpen en uitgevoerd. En dat zien mensen, dan valt het op en heeft het effect! Dat is zeker gebleken uit de reacties van gasten, vandaar dat wij de Colour Bar ook volgend jaar weer voor een aantal evenementen zullen gaan inzetten.

Paul Levenbach, Directeur PresCom MarketingCommunicatie:

Monique is a professional. She knows what she is talking about. Fun to work with. She has a warm personality, is very creative and a true people person.

Colin Ouwerling, Group Marketing Manager Athlon Car Lease Nederland:

The bestseller 'A whole new mind' van Daniel Pink verwoordt mijns inziens goed wat Monique doet en waarom haar concepten succesvol zijn. Pink voorspelt dat bij 'right-brainers' de toekomst ligt en Monique is een echte 'right-brainer'. Ze balanceert goed de rationele houding van het bedrijfsleven met haar inventiviteit en gevoeligheid. Ze maakt het daardoor gemakkelijker je klanten te begrijpen en hun wensen te adresseren.

Patrick Van Gerven, Hoofd horeca services, Catharina-ziekenhuis:

De masterclass visieontwikkeling gaf een goed beeld van de manier waarop mevrouw Willemse te werk gaat in met name kleinschalige projecten. Met name het gebruik van visuele elementen gecombineerd met pakkende termen die buiten de kaders van alle dag vallen vielen op. Wat mij bij gebleven is dat voor een visie allereerst bekend moet zijn wat het einddoel zou moeten zijn en dat de weg naar het einddoel niet altijd loodrecht maar juist ook vanuit verschillende invalshoeken gemaakt kan worden. De beste ideeen komen tevens niet altijd van ver, je eigen personeel weet vaak heel goed wat er speelt/leeft/verbetert kan/moet worden.

Jan-Jaap Schmitz, Hospitality Officer at UMC St Radboud Nijmegen:

Monique heeft zich laten zien als een krachtig en to the point ondersteuner bij het concipiëren van beleid. Consistent en met rust, waardoor deuren worden geopend en de neuzen worden gericht overeenkomstig het INK-principe 'richten - inrichten - verrichten'. Het verrichten is aan ons zelf. Ik ben eigenlijk ook benieuwd naar de organisatie van de trendtours!

Vianney de la Houplière, Brand Manager M-Real Zanders huurde Momoko voor nieuwe product ontwikkeling en trendforecasting:

Blooming future. Didn't you wonder in the first place what Momoko means. And why did Momoko call itself Momoko?
Well, I did (as well).
Momoko means in Japanese peach blossom, but still you don't know why Momoko is called Momoko.
And why Monique Willemse aka Momoko spends so much time in places like Kew Garden or other gardens and museums of the world... Strange thing.
Once you had a project with Momoko, you have experienced what it means to see a project blossoming, starting from a seed, growing and developing like a small tree and finally blooming in a beautiful flower.
Monique Willemse has this rare talent to see the flower before it opens. She knows that it will bloom and tells you what it will look like. It's amazing. And still you don't know why she called herself Momoko and not "Just before Momoko" or "Pre-Momoko."

Phyllis den Brok, Verandermanager/Directeur van Phliss & lid van VKGE [Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg regio Eindhoven] over Momoko's presentatie 'Toekomstscenario's in Voeding & Ondervoeding in 2020 tijdens VKGE academiedag juni 2009

De toekomst van eten en drinken: OER eten, NANO NANO & HAP SNOEP WEG
Na een korte inleiding over trends werden drie toekomstscenario's op het gebied van eten en drinken gepresenteerd.
Daarna vond een discussie plaats over het toekomstscenario van je keuze in relatie tot de mogelijkheden die dit zou bieden voor je keuken binnen de eigen zorginstelling. In een volledig open mind-setting werd een aanzet gegeven tot de geboorte van een vari�teit aan toekomstige producten die inspeelden op een veranderende klant en maatschappij. Erg goed om helemaal los te komen van de hectiek en het tunneldenken van alle dag en nieuwe fantastiche, speelse eetmogelijkheden te ontdekken waarin recht gedaan wordt aan futuristische technieken en andere manieren (en zintuigen) van beleven. Wat een mooie manier om weer ruimte in je hoofd te krijgen!

Djenny Brugmans, Partner at ROZENBROOD & TrendConnection

Tijdens het onderdeel Trendimplementation (Trends vertalen naar nieuwe strategieën of concepten) is Monique Willemse een van onze vaste gastsprekers voor de post-hbo Specialisatie Prognose & Strategie van academie Artemis, hogeschool voor styling en vormgeving. Op inspirerende wijze vertelt ze over cases uit haar bedrijf Momoko. Voor de studenten is het elke keer weer een eyeopener om te zien wat de kracht van trendwatching is in de praktijk. Wat is de toegevoegde waarde van een trendwatcher wanneer je trends kunt interpreteren en hiermee een meerwaarde te creëren voor je opdrachtgevers.
Ze neemt ons mee op reis en vertelt openhartig over haar ervaringen en lessen die ze de afgelopen jaren heeft geleerd. Maar ook wat het voor een organisatie betekent om met een trendwatcher te werken. Wat de impact kan zijn en hoe men samen met de organisatie werkt aan concepten die zijn afgestemd op de ontwikkelingen|trends in de maatschappij.
Het is prettig om met Monique te werken en ik waardeer haar expertise en deskundigheid.

naar publicaties monique willemse opdrachten publieke sector bedrijfsleven trendinterpretatie TrendExpedition.com spreker publicaties klanten over Momoko portfolio contact/route naar portfolio