TrendExpedition

TrendExpedition.com

Wat is een TrendExpedition?

TrendExpedition.com is een instrument van Momoko. Tijdens TrendExpeditions worden trends die van invloed zijn op de onderneming van de opdrachtgever, zelf ervaren door directieleden, managers, medewerkers of relaties.

Doelstellingen:

  • het ondersteunen van het bedrijfsmatige innovatieproces
  • de deelnemers in de gelegenheid stellen gericht belangrijke trendinformatie op te nemen
  • het waarderen van (nieuwe) klantenwensen door eigen observaties en ervaringen.

Voor meer informatie:
Trendexpedition.com

naar trendinterpretatie monique willemse opdrachten publieke sector bedrijfsleven trendinterpretatie TrendExpedition.com spreker publicaties klanten over Momoko portfolio contact/route naar spreker